ورود/عضویت سبد خرید  

کاهش افسردگی

زندگی پر از فراز و نشیب های روحی است و زمانی که چرخ زندگی در سرا زیر یبیفتد ، نشیب های روحی تداوم یافته، عملکرد طبیعی فرد مختل میشود و امکان بروز یک بیماری جدی و رایج به نام”افسردگی” افزایش خواهد یافت. افسردگی، روح، جسم، ذهن و رفتار فرد را درگیر می کند. امکان بروز این بیماری هم در زنان و هم در مردان وجود دارد، اما بنا به دلایلی زنان دو برابر مردان به این بیماری مبتلامی شوند.

انواع افسردگی و علائم آن

افسردگی دو نوع است ،‌ یک قطبی و دو قطبی . در نوع دوم ( دو قطبی ) علاوه بر احساسغم واندوه ، با علائمی چون پرحرفی ، فعالیت زیاد و تحریک پذیری نیز رو به رو خواهیم بود . زنان کمتر از مردان به نوع دوم ( دو قطبی) افسردگی مبتلا می شوند .

علائم افسردگی عبارتند از:

  ۱ -اندوه ، اضطراب ، احساس پوچی و بی ارزشی.
  ۲ -کاهش سطح هیجانات.
  ۳ -تحریک پذیری ، گریهیزیاد ، بی قراری.
  ۴ -احساس گناه ، ناامیدی ، ‌منفی گرایی.
  ۵ -پُرخوابی ، کم خوابی و بیدار شدن زود هنگام.
  ۶ – اشتهای زیاد ،‌ کاهش وزن ، پُرخوری ، کاهش اشتها.
  ۷ – کاهشتوان و انرژی فرد ، کم شدن احساسات.
  ۸ – تفکردر باره ی مرگ و حتی خودکشی.
  ۹ – دشواری در به یاد آوردن ، تمرکز پیدا کردن و تصمیم گرفتن.
  ۱۰ -علائم فیزیکی ماندگار که به درمان پاسخ نمی دهند ،‌مانند سردرد ، دردهای مزمن و اختلالات گوارشی.

بررسی علت های افسردگی

الف )ارث

امکان بروز افسردگی در فردی که سابقه‌ ابتلایبه اینبیماری را در خانواده خود داشته ، زیاد است ( به ویژه نوع دو قطبی )با توجه به اینکه افرادی که سابقه ژنتیکی ندارند نیز ممکن است به این بیماری دچار شوند .

ب )محیط

عوامل ایجاد کننده ی فشار روانی در زندگی همه یما وجود دارد که از جمله ی آنهامی توان بهاز دست دادن عضوی از خانواده و دارایی ، اشکال در برقرار کردن ارتباطبا اطرافیان ، مشکلات مالی و تغییر چشمگیر در شیوه و سبک زندگیاشاره کرد که این هااز جمله عوامل مهم تلقی می شوند. به علاوه ، اعتیاد در۳/۱ مواردمنجر بهبیماری افسردگی خواهد شد .

ج )عامل های روانی – اجتماعی

یک انسان منفی باف ، از اعتماد به نفس پائینی برخوردار است و نمی تواند وقایع زندگی خود را در دست بگیرد . دیدگاه و نگرش منفی سبب می شود که اثر عوامل استرس زا بیشتر شده و تندرستی فرد به خطر بیفتد . پژوهشگران معتقدند که منفی بافی در کودکی شکل گرفتهو پرورش دختران به شیوه های سنتی سبب بروز این گونه تفکر و دیدگاه خواهد شد .

درمان افسردگی

با وجود همه دانستنی ها درباره افسردگی ، باید دانست که این بیماری قابل درمان است و حتی شدیدترین نوع آن نیز به درمان پاسخ خواهد داد . در واقع ، بخشی از ناامیدی ناشی ازافسردگی سبب می شود که فرد درمان پذیر بودن بیماری را باور نکند . لازم است که اطلاعات کافی درباره تأثیر مثبت راه های درمانی جدید در اختیار مبتلایان گذاشته شود تا درمان را زودتر شروع کنند .

درمان های رایج در افسردگی به دو گروه عمده تقسیم می شوند:

  ۱-درمان های غیر دارویی مانند: روان درمانی و رفتار درمانی
  ۲-درمان های داروئی و جسمی از قبیل داروهای ضد افسردگی و الکتروشوک که بیمار در شرایط حاد ، باید حتماً در بیمارستان بستری شود

شما هم می توانید در مورد این صفحه نظرتان را ارائه نمایید

نام شما:

نظر شما: